"Вісник Прикарпатського університету. Політологія " було засновано в 2006 р. Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника.

У науковому збірнику друкуються статті з питань теорії та історії політичної науки, політичних інститутів та процесів, політичної культури та ідеології, етнополітології та етнодержавознавства, а також з інших галузей політичної науки, які написані українською, російською, англійською або польською мовами.

Видання адресовано науковим співробітникам, докторам наук, кандидатам політичних наук, викладачам, аспірантам та студентам, а також широкому колу читачів, що цікавляться проблемами сучасної політичної науки.

ISSN 2312-1815 (друкована версія)   E-ISSN 2415-1696 (онлайн версія)

Том 1 № 13 (2019): Вісник Прикарпатського університету.Політологія

Вісник Прикарпатського університету. Політологія / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ: Плай, Вип.13. – 2019. – 259 с. – ISSN 2312-
1815. – Резюме укр., англ., рос. мовами
У збірнику вміщено наукові статті, присвячені актуальним проблемам теорії та історії політичної
науки, політичним інститутам і процесам, геополітиці й міжнародним відносинам і дослідженням
молодих науковців.

Опубліковано: 2019-12-27

Специфіка формування регіональних політичних еліт в Україні

Олена Березовська-Чміль, Оксана Приймак

C.70-77

Національна безпека в сучасній Україні

Світлана Матвієнків, Назар Воробець

C.104-110

Переглянути всі випуски